OBRAZAC ZA PREKID UGOVORA

Obavijest o jednostranom raskidu ugovora
Za Magnolia Consulting j.d.o.o., Orehovečki brijeg 15, 10040 Zagreb
Ja, _________________________________________________ (ime i prezime potrošača) iz
___________________________________________________ (adresa potrošača: mjesto, ulica, broj)
ovime izjavljujem da jednostrano raskidam Ugovor o kupnji sljedeće robe/usluge:
____________________________________________________________ (upišite naziv artikla)
prema broju računa ili broju narudžbe ____________________ (upišite broj dokumenta) primljene
dana _____________________. (upišite datum)
U _____________________ (grad/mjesto) dana _____________________. (datum).
__________________________ Potpis potrošača (samo ako se ovaj obrazac ispunjava na papiru).

Top